Sanació Energètica

SANACIÓ

En totes les cultures i al llarg dels temps s’ha sanat amb les mans i amb la intenció. Meridià de mans, meridià de cor. Quan un nen no es troba bé, la primera reacció intuïtiva d’una mare és posar-li la mà al front, a la panxa, on sigui que sent el dolor. El tacte és el primer llenguatge, el primer amb què ens relacionem, el primer que reconeixem.

Estem immersos en un mar d’energia. L’energia de l’univers en el seu origen és perfecta i harmònica. La ciència ha pogut demostrar que la sanació espiritual estimula l’energia dels meridians d’acupuntura sense agulles, i fins i tot de vegades sense tocar la persona. A través de les mans podem canalitzar i transmetre l’energia, ajudant que el cos recordi i recuperi la seva freqüència original.

Mitjançant símbols i arquetips de sanació, podem ajudar que l’energia circuli i es comporti de manera harmònica. Utilitzant quarsos i gemmes podem netejar, recarregar i reforçar el camp àuric. En equilibrar el nivell de freqüència energètica, augmenta la nostra energia vital i es produeix una harmonia i benestar físic i psíquic més grans.

SANACIÓ AMB QUARSOS I GEMMES

Els quarsos són les estructures més ordenades de la natura, no veuen alterada la seva energia pel que succeeix al seu entorn. Aquesta vibració constant que emeten els cristalls de sanació, sempre equilibrarà l’excés o el defecte de l’energia en els nostres òrgans i centres vitals.

De la mateixa manera que nosaltres posseïm i emetem un camp energètic, els quarsos posseeixen i emeten el seu propi camp energètic. En poder mantenir l’equilibri en qualsevol circumstància adversa, quan entren en contacte amb el camp energètic humà poden equilibrar per sintonia tots i cadascun dels desajustaments emocionals existents. El 75% dels minerals que componen el cos humà és silici. Els quarsos estan compostos per diòxid de silici i, atès que el cos humà també conté silici, es produeix una gran ressonància entre ambdós.

Amb l’ús de quarsos i gemmes podem netejar i recarregar l’aura. L’aura és el camp electromagnètic que envolta tots els éssers vius. Aquest camp està influenciat directament per l’estat físic, mental i emocional de cada persona.

NETEJA D'AURA

Dia rere dia, anem absorbint ions positius de l’ambient (telefonia mòbil, televisors, ordinadors, aparells electrònics) que debiliten o contaminen el camp àuric. Tots els nostres pensaments, sentiments i experiències estan reflectits en l’aura.

Aquest camp es veu afectat per les emocions negatives (emoció igual a energia en acció) que nosaltres mateixos generem o que altres generen al voltant nostre.

Quan l’aura està molt carregada, és possible que ens sentim cansats o mancats d’energia. En efectuar una neteja en el cos astral a través de l’energia emesa per un quars, el patró energètic es reordena i provoca la regeneració dels teixits i l’augment de l’energia vital.

RECÀRREGA DE L'AURA

Qualsevol emoció de tristesa, ràbia, angoixa, pot provocar un canvi en la freqüència energètica natural de la nostra aura. Els quarsos proporcionen als nostres centres d’energia la força i la freqüència que necessiten per poder harmonitzar-se i recuperar-se per si mateixos.

SANACIÓ PER ARQUETIPS

Un arquetip és la forma energètica d’alguna cosa. Els arquetips, al començament, són perfectes i configuren el nostre disseny com a éssers humans. Tots i cadascun dels òrgans i sistemes del cos, tant físic com energètic i espiritual tenen la seva representació arquetípica que es fonamenta en la geometria sagrada.

A través de la imposició de mans, es col·loquen damunt del cos els arquetips originals, que actuen modificant, reconstruint i sanant, i ajuden el cos a recordar i recuperar la forma i la freqüència vibratòria original abans que es produís el bloqueig o disfunció.

 

CONTACTA AMB MI PER MÉS INFORMACIÓ